Názorná výuka
digitálně a snadno

Zpestřete svoji výuku názornými výukovými materiály.

Vyzkoušejte 

Názornou výuku zdarma.

Jak to funguje

Mask group-2

Využijte připravené 

interaktivní materiály

Mask group-1

Spusťte na interaktivní tabuli

Mask group

Získejte větší pozornost 

vašich žáků

Interaktivní vzdělání pro poutavou výuku

Vytvořeno učiteli pro učitele

Snadná příprava
pro učitele

K dispozici máte více než 80 interaktivních prezentací 

a 770 cvičení, které se automaticky vyhodnocují.

Obsah reflektuje RVP a má odbornou garanci. 

Zvýšení zájmu
o výuku

Naše výukové materiály nabízí učení formou 

vizualizace s využitím animací, multimediálních 

prvků, simulátorů a infografiky.

Využití dostupných
technologií ve školách

Interaktivní prezentace jsou navrženy na míru 

interaktivním tabulím a jsou dostupné on-line 

bez nutnosti instalace software.

Klíčová témata pro
úspěch v 21. století

Tvoříme výukové materiály pro předměty STEM, 

výuku mediální gramotnosti, finanční gramotnosti, 

volby budoucího povolání a výchovy ke zdraví.

Plán na míru pro každou školu

Licence na 1 rok

18 000 Kč / rok
  • Celkem 18 000 včetně DPH

Licence na 3 roky

15 000 Kč / rok
  • Celkem 45 000 včetně DPH

Licence na 5 let

12 000 Kč / rok
  • Celkem 60 000 včetně DPH

Tým tvůrců a odborná garance

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

Vystudovala doktorské studium v oboru Pedagogika na PF UK. Působí déle než 20 let na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí n. L. jako odborná asistentka.

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

Více než 13 let učí chemii na střední škole Schola Humanitas v Litvínově a 11 let pak vyučuje didaktiku chemie na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

Působí jako docent na Katedře mateatiky Přírodovědecké fakulty J. E. Purkyně v Ústí n. L.. Je autorem více než stovky článků v odborných časopisech, příspěvků ve sbornících z konferencí a monografií.

Přehled učiva

Předměty STEM

Školy, které učí s Názornou výukou

Počet škol: 180
Počet žáků: 45 000
Počet učitelů: 1 800

Vyzkoušejte Názornou výuku zdarma

O nás

Jsme parta nadšenců z Ústeckého kraje, která si dala za cíl podpořit mladou generaci v přirozené touze objevovat a radovat se z času stráveného ve školních lavicích. Vyvíjíme výukové nástroje
a vytváříme digitální výukové materiály, které jsou poutavé, názorné a motivující k dalšímu poznávání.

Tomáš Kvasnička

Obchodní ředitel

tomas.kvasnicka@nazornavyuka.cz

+420 604 174 104

Michaela Adámková

Marketingová specialistka

michaela.adamkova@nazornavyuka.cz

+420 603 343 419

Frame 7153a

Michaela Hoffmannová

Konzultantka vzdělávání

michaela.hoffmanova@nazornavyuka.cz

+420 776 096 966

Barbora Mádlová

Konzultantka vzdělávání

barbora.madlova@nazornavyuka.cz

+420 702 132 405

Časté dotazy

Jde o jednoduchý webový výukový nástroj pro zpestření výuky názornými digitálními materiály. Obsahuje velké množství interaktivních prezentací, simulátorů, animací, videí, cvičení a podpůrné metodické a didaktické přípravy na hodiny.

Pro použití stačí pouze počítač s interaktivní tabulí, připojení k internetu a libovolný webový prohlížeč, do kterého se zadá adresa nazornavyuka.cz.

Po zaregistrování máte na vyzkoušení 3 lekce zcela zdarma. Plné předplatné stojí od 250 Kč do 60 000 Kč, viz náš ceník. Předplatné pro školu pak může využívat 10 učitelů.

K dipozici jsou výukové materiály pro předměty: Informatika dle nového RVP pro 2. stupeň, Fyzika pro 6. ročník, Chemie pro 8. ročník, Matematika pro 5. ročník.

Spolupráci v rámci předplatného lze navázat na 1 rok / 3 roky / 5 let. Licence je platná 12 měsíců.

Odbornými garanty našich výukových materiálů jsou: Chemie: RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Matematika: PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D & doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

Každý uživatel provede registraci. Po jejich přihlášení si stačí otevřít v pravém horním rohu skrze své jméno záložku ,,Disponenti” a následně přidat e-mailové adresy Vašich kolegů. Můžete přidat celkem 9 kolegů.

Projekty

Mediální svět 21. století

Projekt vytvořil inovativní digitální vzdělávací zdroj pro podporu výuky mediální gramotnosti s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení. Toto téma bylo uchopeno tak, aby reagovalo na aktuální mediální dění a problémy.

Pedagog 21. století

Cílem projektu bylo vytvořit nový vzdělávací program pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřený na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy. Vzdělávací program rozvíjí digitální kompetence pedagogů dle DigCompEdu.

Melia observatory

V Edhance jsme jako partneři projektu vytvořili kompletní materiály pro žáky základních škol, studenty středních škol a pedagogy. K těmto materiálům vznikly i podpůrné materiály pro snadnou implementaci do osnov výuky.

Názorná výuka
digitálně a snadno

Zpestřete svoji výuku
názornými výukovými materiály.

Vyzkoušejte 
Názornou výuku zdarma.

Jak to funguje

Mask group-2

Využijte připravené 

interaktivní materiály

Mask group-1

Spusťte na interaktivní tabuli

Mask group

Získejte větší pozornost 

vašich žáků

Vyberte plán
na míru své škole

Licence na 1 rok

18 000 Kč / rok
  • Celkem 18 000 včetně DPH

Licence na 3 roky

15 000 Kč / rok
  • Celkem 45 000 včetně DPH

Licence na 5 let

12 000 Kč / rok
  • Celkem 60 000 včetně DPH

Tým tvůrců
a odborná garance

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

Vystudovala doktorské studium v oboru Pedagogika na PF UK. Působí déle než 20 let na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí n. L. jako odborná asistentka.

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

Více než 13 let učí chemii na střední škole Schola Humanitas v Litvínově a 11 let pak vyučuje didaktiku chemie na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

Působí jako docent na Katedře mateatiky Přírodovědecké fakulty J. E. Purkyně v Ústí n. L.. Je autorem více než stovky článků v odborných časopisech, příspěvků ve sbornících z konferencí a monografií.

Školy, které učí
s Názornou výukou

Počet škol: 180
Počet žáků: 45 000
Počet učitelů: 1 800

Vyzkoušejte Názornou
výuku zdarma

Časté dotazy

Jde o jednoduchý webový výukový nástroj pro zpestření výuky názornými digitálními materiály. Obsahuje velké množství interaktivních prezentací, simulátorů, animací, videí, cvičení a podpůrné metodické a didaktické přípravy na hodiny.

Pro použití stačí pouze počítač s interaktivní tabulí, připojení k internetu a libovolný webový prohlížeč, do kterého se zadá adresa nazornavyuka.cz.

Po zaregistrování máte na vyzkoušení 3 lekce zcela zdarma. Plné předplatné stojí od 250 Kč do 60 000 Kč, viz náš ceník. Předplatné pro školu pak může využívat 10 učitelů.

K dipozici jsou výukové materiály pro předměty: Informatika dle nového RVP pro 2. stupeň, Fyzika pro 6. ročník, Chemie pro 8. ročník, Matematika pro 5. ročník.

Spolupráci v rámci předplatného lze navázat na 1 rok / 3 roky / 5 let. Licence je platná 12 měsíců.

Odbornými garanty našich výukových materiálů jsou: Chemie: RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Matematika: PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D & doc. PaedDr. Petr Eisenmann. CSc.

Každý uživatel provede registraci. Po jejich přihlášení si stačí otevřít v pravém horním rohu skrze své jméno záložku „Disponenti “ a následně přidat e-mailové adresy Vašich kolegů. Můžete přidat celkem 9 kolegů. 

Projekty

Mediální svět 21. století

Projekt vytvoří inovativní digitální vzdělávací zdroj pro podporu výuky mediální gramotnosti s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení. Toto téma bude uchopeno tak, aby reagovalo na aktuální mediální dění a problémy současné mládeže a celé společnosti, především v on-line prostředí. Cílová skupina (žáci 2. stupně základních škol) získá znalosti a dovednosti
v oblasti analyticko-kritického vyhodnocení mediálního sdělení, bezpečného pohybu v on-line prostředí a tvorby vlastního mediálního sdělení.

Pedagog 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového
vzdělávacího programu pro pedagogy
a vedení základních škol, zaměřeného na integraci digitálních technologií do výuky
a chodu školy. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Melia observatory

Jsme hrdými partnery mezinárodního projektu Melia observatory, kde je naší úlohou vytvořit pro žáky a pedagogy základních a středních škol výukové materiály a pomoci je snadno implementovat do výuky.