Pedagog 21. století

Vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

O projektu

Cílem projektu bylo vytvořit nový vzdělávací program pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřený na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy. Vzdělávací program rozvíjí digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395

Realizace ve spolupráci s Edhance s.r.o.

Reference